Vi har tatt over Tungaveien 36

Vi har overtatt en kombinasjonseiendom med god beliggenhet på Tunga. Les mer.