Meld inn feil

  Ditt navn

  Eposten din

  Telefon

  Velg adresse

  Etg/leilighet

  Hva har skjedd?

  Beskrivelse av problem

  Har du forsøkt å løse problemet?

  Legg ved bilde som beskriver problemet

  Dersom vi må sende personell for å utbedre problemet og du/dere ikke er hjemme, har vi da tillatelse til å låse oss inn?