Personvern

Personvernerklæringen beskriver hvordan Strinda Eiendom AS behandler personopplysninger om eksisterende og potensielle leietakere, brukere av nettsidene våre, leverandører og samarbeidspartnere.
Strinda Eiendom AS er behandlingsansvarlig og behandler personopplysningene i henhold til personopplysningsloven og tilhørende forskrifter.
Med personopplysninger menes opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Behandling av personopplysninger i forbindelse med utleie
Strinda Eiendom behandler personopplysninger i tilknytning til det enkelte leieforhold i den utstrekning dette er nødvendig for å ivareta leieforholdet på en adekvat måte. Behandlingen av opplysninger om leietaker har hjemmel i personopplysningsloven § 8a.
Opplysningene utleveres kun i den utstrekning dette er nødvendig for å ivareta kontraktsforholdet og beskytte allmenne interesser, jf. personopplysningsloven § 8 d, e, f.
Vi vil ikke behandle personopplysninger som går ut over dette uten at samtykke er innhentet fra den registrerte før behandlingen starter, jf personopplysningsloven §§ 8 første ledd og 9 a.

Opplysninger som samles inn via Strinda Eiendom AS nettsider
Strinda Eiendom behandler personopplysninger som oppgis gjennom bruk av nettsidene våre kun i forbindelse med oppfølging av brukernes henvendelser. Opplysningene benyttes ikke til noe annet formål uten særskilt samtykke, og vi utleverer heller ikke opplysningene til andre.
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettsidene våre. Informasjonskapsler brukes primært for å måle trafikk og optimalisere tjenesten. Se mer om vår bruk av informasjonskapsler her.

Behandling av personopplysninger om leverandører og samarbeidspartnere
Vi behandler personopplysninger om leverandører og samarbeidspartnere, slik som navn på kontaktperson, e-post, telefon og adresse, i den utstrekning dette er nødvendig for å administrere avtaleforholdet og for å oppfylle avtalen. Slik behandling har hjemmel i personopplysningsloven § 8 a.

Behandling av personopplysninger til markedsføring
Vi behandler personopplysninger om eksisterende og potensielle kunder og samarbeidspartnere for markedsføringsformål, herunder for utsendelse av nyhetsbrev/infobrev, osv. Opplysningene som behandles for dette formålet omfatter blant annet navn, e-post, telefon, adresse og vurderinger knyttet til mulige samarbeidsforhold. Ved ønske om ikke å motta slik markedsføring, kan man gi oss beskjed om dette (se kontaktinformasjon nedenfor). Opplysningene behandles med grunnlag i at det, for eksisterende klienter, foreligger avtaleforhold, gjennom at den registrerte på annen måte har gitt informasjonen til oss, for eksempel ved å abonnere på nyhetsbrev, eller at man etter en interesseavveining i henhold til § 8f, samler inn kontaktopplysninger om personer som har en rolle i en virksomhet som man ønsker å komme i kontakt med.

Rett til innsyn og til å kreve retting av mangelfulle personopplysninger
Enhver som ber om det har rett til å få vite hva slags behandling av personopplysninger Strinda Eiendom AS foretar, jf personopplysningsloven § 18 første ledd.
Den registrerte kan også be om innsyn i hvilke opplysninger om den registrerte som behandles og sikkerhetstiltakene ved behandlingen så langt innsyn ikke svekker sikkerheten, jf. personopplysningsloven § 18 annet ledd.
Den registrerte kan i tillegg be om at personopplysninger som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, skal rettes, jf. personopplysningsloven § 27 og 28.

Sletting
Personopplysningene slettes når det ikke lenger er saklig grunn til å oppbevare dem.
Personopplysninger relatert til kundeforhold slettes etter 10 års inaktivitet i kundeforholdet, med mindre det er innhentet samtykke til fortsatt lagring. De enkelte saksfiler slettes 10 år etter at saken er avsluttet.

Kontakt
Du kan ta kontakt med oss på hennning@strindaeiendom.no.