Om Strinda Eiendom

Strinda Eiendom AS driver utleie av bolig- og næringseiendommer sentralt beliggende i Trondheim. Eiendommene er i hovedsak beliggende i Midtbyen, Møllenberg, Rosenborg, Elgeseter, Lerkendal og Nardo.

Vi leier ut et vidt spekter av næringslokaler slik som butikklokaler, kontorer, lager og parkering. Boligene er meget varierte fra små boenheter beregnet for en person opp til større leiligheter med bokollektiv. Alle eiendommene holder en god stand og er løpende vedlikeholdt. Flere av eiendommene er betydelig oppgradert de senere år bl.a. med nye brannalarmanlegg med direkte oppkobling til brannvesen. De fleste eiendommer har i dag innlagt fibernett.

Vi har i dag om lag 400 hybler og 100 næringsleieforhold.

Vi har leid ut eiendommer i Trondheim siden 2002.