Industriveien 3-5

Vi har nå tatt over eiendommen Industriveien 3-5. Dette er en eiendom bestående av kontor-,  lager- og produksjonslokaler. Eiendommen er på ca 9000 kvm brutto og 14,5 mål tomt. Eiendommen er betydelig oppgradert de senere år og holder en god standard. Leietakere på bygget er bl.a Prima, SMN Regnskap, Plustech AS og City Radio og TV Service AS.