Kjøpmannsgata 23

Kjøpmannsgata 23 er ei brygge som er utleid til butikk og kontorer. Vi har eid eiendommen siden 2013 og av leietakere nevnes TV2 (www.tv2.no), Legalconsult Advokat AS (www.legalconsult.no), Persisk Teppegalleri AS (www.teppegalleri.no), Global Markets AS (www.glcp.no) og Bjørg Fjell bemanning AS (www.bjorgfjell.no). Vi har kontorlokaler i ulike størrelser for utleie i denne eiendommen.