Njords veg 2A

Vi eier en stor leilighet i denne eiendommen. Vi kjøpte eiendommen i 2010 og har deretter bygd på et tilbygg med 2 leiligheter, og solgt to leiligheter i opprinnelig bygg og en leilighet i tilbygg.