Stavsjøvegen 21

Stavsjøveien 21 ble oppført i 2011 og er i sin helhet utleid til Sveberg Dyrehospital AS (www.svebergdyrehospital.no) som driver dyreklinikk.