Oppussing av Kirkegata 61 B

Vi har skiftet panel og vinduer på Kirkegata 61B. Farger og materialvalg er gjort i samråd med Byantikvaren. Vi er godt fornøyd med resultatet.