Oppussing av fasaden i Magnus den godes gt 1

Vi har nå pusset opp fasaden i Magnus den godes gt 1. Farger og løsninger er valgt i samråd med Byantikvaren. Vi er godt fornøyd med resultatet, og dette er et viktig tiltak i vår langsiktige strategi om å holde våre eiendommer i god stand