Kjøp av ny eiendom

Vi har nå kjøpt eiendommen Øvre Bergsvingen 1.

Se mer info her