Industriveien 3-5

Vi har nå tatt over eiendommen Industriveien 3-5. Dette er en eiendom bestående av kontor-,  lager- og produksjonslokaler. Eiendommen er på ca 9000 kvm brutto og 14,5 mål tomt.