Heimdalsveien 172

Vi har nå tatt over eiendommen Heimdalsveien 172.  Dette er en næringseiendom med 4700 BTA bygningsmasse og 12795 kvm tomt beliggende på Klett. Eiendommen er utleid til Fagmøbler/Klett Byggevare, Hagemo Jakt og friluftsliv AS og Hagen Trapp.