Fossegrenda 1

Vi har tatt over eiendommen Fossegrenda 1.  Dette er en kombinasjonseiendom på ca 4500 kvm beliggende i Fossegrenda. Eiendommen består av lager, kontor og produksjonslokaler som er totalrehabilitert i perioden 2020-2022.