Avfall og søppel

Flere av våre eiendommer i sentrumsnære områder har kun restavfallsbeholdere. Leietakere som bor i disse eiendommene må levere papir- og plastemballasje, samt glass og metall til Trondheim Renholdsverks midtby- og returpunkt (egne containere som har faste oppstillingsplasser i nærområdet). For oversikt over hvor disse containerne befinner seg kan du se kart på Renholdsverkets nettsider: 

https://trv.no/levere-avfall/returpunkt-og-midtbypunkt/ 

Flytteavfall, som møbler og annet inventar, skal ikke kastes i eiendommens søppelcontainere, men bringes til egne miljøstasjoner eller renholdsverkets gjenvinningsstasjon på Heggstadmoen.

Finner du ikke det du leter etter? Send en mail til post@strindaeiendom.no så skal vi forsøke å svare.