Inneklima

Godt inneklima er viktig og sørger for at både bolig og beboere har det bra og trives. God luftsirkulasjon er viktig da tung luft kan forårsake bl.a. hodepine og allergi, og dannelse av muggsopp. Under følger en liten veiledning for å sørge for at inneklimaet blir så godt som mulig.

Det avgjørende for ett godt inneklima er at fuktig luft slippes ut og frisk luft slippes inn med jevne mellomrom, i tillegg må det stå på varme for å opprettholde et godt inneklima. Høy fuktighet og dårlig inneklima legger til rette for fukt, mugg, sopp og til slutt råte og det må unngås.