Halvpart beliggende i Blomsterbyen. Det foreligger rammetillatelse for tilbygg med egen boenhet og dette planlegges gjennomført i 2018.