Informasjonskapsler og personvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) som brukes i forbindelse med analyseverktøyet Google Analytics med formål om å tilpasse nettstedet slik at det oppleves mer brukervennlig.
Strinda Eiendom AS (SE) benytter analyseverktøyet for å samle inn informasjon om bruken av nettsted. De elektroniske sporene du legger igjen, dannes fordi din nettleser automatisk sender opplysninger til våre tjenermaskiner hver gang du ber om å få vist en side. Denne informasjonen lagres ikke på våre servere. Informasjonskapsler kan slås av på de fleste datamaskiner.

 

Rettigheter

Alle immaterielle rettigheter (inklusive opphavsrettigheter, varemerker og patenter) til nettstedet og dets innhold, herunder tekst, bilder, figurer og tallmateriale tilhører Strinda Eiendom AS. Med mindre Strinda Eiendom AS gir uttrykkelig tillatelse, er det ikke tillatt å bruke nettstedet eller dets innhold til kommersielle formål, inkludert publiseringer, reproduksjoner og lagring av deler av eller hele siden.

 

Ansvarsbegrensning

Eieren av strindaeiendom.no eller artikkelforfatterne påtar seg intet ansvar for feil i tekstene. Det kan ikke reises krav på grunnlag av følger av eventuelle feil. Tekstene er kun av informativ art. Formålet med tekstene er å danne grunnlag for en oversikt over de mange muligheter innen økonomiske løsninger som Strinda Eiendom AS kan tilby.
Strindaeiendom.no inneholder lenker til andre nettsteder. Strinda Eiendom AS tar ikke ansvar for innhold, informasjon, funksjonalitet, materiale, tjenester osv. på andre nettsteder som har lenker til eller på Strinda Eiendom AS sitt nettsted.
Bruk av informasjon på nettsiden er brukerens eget ansvar. Strinda Eiendom AS kan ikke holdes ansvarlig for hverken direkte eller indirekte kostnad, tap, skade eller påstander som kan oppstå ved bruk av nettsiden.